Newcomers

RFSL

Newcomers, nyanlända. hbqt personer på flykt från mycket svåra förhållanden speciellt för hbqt-personer i hemländerna där trakasserier och mycket hårda straff väntar, betyder mycket för oss. Vi engagerar oss helhjärtat i detta arbete och lägger ner mycket tid på hjälp och stöd.